MÉDEA - z. s.

Poslání

    Posláním spolku Médea - z. s. je pomáhat a cíleně pracovat s neorganizovanými dětmi a mládeží a dále dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží, dětmi s poruchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči a biologickými dětmi pěstounů.

Cíle 

    Hlavním cílem činnosti spolku je příprava a realizace projektů v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů, projektů pro problémovou a delikventní mládež a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti v náhradní rodinné péči, vzdělávací aktivity pro pěstouny apod.

    Zajištění a realizace činností v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pomoc rodičům při řešení výchovných, nebo jiných problémů spojených s péčí o dítě, zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

    Pořádání jednorázových akcí a výchovně rekreačních pobytů a táborů pro problémovou a delikventní mládež a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti romských a národnostních menšin a dětí v náhradní rodinné péči.

    Organizování přednášek a vzdělávacích setkání v rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů, náhradní rodinné péče, sociální terapie a psychologické pomoci, provádění poradenské činnosti při řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.


 
Médea – z. s. je zřizovatelem soukromého školského zařízení

-

Střediska volného času POHODA a POHODA COOL


 
Médea – z. s. je partnerem

Pohybového studia Sluníčko

Portrét

Novinky

31.12.2015 17:19
22.09.2015 17:13
MÉDEA - z . s.pořádá 3 denní vzdělávací pobyt pro ženy - pěstounky na statku v Květné u Poličky a...
14.09.2015 19:53
Nabídka mimoškolních zájmových volnočasových útvarů pro školní rok 2015/2016 !! Zápis bude probíhat...
14.09.2015 19:52
          2 denní pobyt pro pěstounské rodiny spojené...
11.09.2015 19:41
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou...

Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz