Historie

 

Spolek Médea - z. s. vznikl v listopadu roku 2008, a to na základě potřeby zachování preventivních aktivit v oblasti práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží a dětmi s poruchami chování na území ORP Hlinsko / pořádání letního tábora a víkendových pobytů pro klienty z výše uvedených cílových skupin /. Dříve byly tyto aktivity realizovány městem Hlinskem ve spolupráci s občanským sdružením ÚL pana Alvaréze. Po jeho odchodu z MěÚ Hlinsko, nebyla jiná možnost, než založit neziskovou organizaci, která by pokračovala v uvedené činnosti a mohla čerpat finanční zdroje jak z dotačních titulů Pardubického kraje, tak z grantových prostředků města Hlinska. Vyúčtování takto financovaných aktivit je průhledné a zcela transparentní. Vzhledem k tomu, že trvalá bydliště zakládajících členů sdružení byla mimo Hlinsko, bylo dohodnuto s vedením města, že sídlo sdružení bude na adrese Poděbradovo nám.1, Hlinsko.

V roce 2015 bylo vedení spolku donuceno novým vedením města Hlinska přesunout na adresu bydliště statutárního zástupce a předsedy spolku Mgr. Hrabčuka a to do Kameniček. 

                                                                                              

Médea - z. s. je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí na území ORP Hlinsko, které mu bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje 16. 12. 2009. Toto pověření má jako jediná nezisková organizace na území ORP Hlinsko. Cíleně a dlouhodobě se věnuje činnostmi v oblasti práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží a dětmi s poruchami chování.


 

Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz