2. letní tábor pro děti v NRP

 

MASH

Na konci měsíce srpna se v areálu letního tábořiště Svratouch uskutečnil druhý týdenní vojenský tábor pro děti v náhradní rodinné péči, děti pěstounské, ale i biologické děti pěstounů a opatrovníků z celého Pardubického kraje. Pořadatelem bylo občanské sdružení

Médea - o.s. Hlinsko.

Celkem 52 dětí si užilo krásného počasí během celého týdne, zažili ale i velkou bouřku a to hned druhý den, která se svou intenzitou dostala až do večerních zpráv TV NOVA. Během programu, kdy postupně v tábořišti přivítaly mága a kouzelníka Standu Jílka, jezdecký oddíl s koňmi z Chotěboře, hasiče z dobrovolné jednotky města Hlinska a další hosty, se děti učily různým vojenským dovednostem a činnostem, jako třeba jak přežít ve volné přírodě, jak si uvařit z lesních bylin čaj apod. V polovině tábora se také se svými vedoucími vydaly na celodenní výlet do skanzenu Veselý Kopec a do krytého plaveckého bazénu v Hlinsku. V táboře také plnily spoustu oddílových her, navštívily pěšky město Svratka a poslední den na ně čekala nefalšovaná táborová pouť. Nesmíme opomenou několik táboráků, vojenský maškarní rej a další aktivity.

 

Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz