O nás

 

Informace o nás

 
Spolek Médea – z. s. Kameničky má za sebou více jak sedm let poctivé a myslím si, že velmi potřebné práce s lidmi, zejména s dětmi a mládeží, s mladými lidmi, kteří neměli to štěstí a nemohli vyrůstat v úplných rodinách, kteří se dostali, mnohdy ne svou vlastní vinou do konfliktu se zákonem, nebo naopak se stali obětmi trestné činnosti ostatních lidí.

 

Během těchto let se Náš spolek dostal do povědomí mnoha úřadů a institucí, které v hojné míře využívaly a využívají služby nabízené Naší organizací. Každoročně jsme úspěšní v žádostech o dotace a granty v rámci sociální politiky ve městech Pardubického kraje, ostatních krajích a v poslední době i na úrovni ministerstev /MPSV ČR, MŠMT ČR/. Bez této finanční pomoci by bylo zcela nemyslitelné a nemožné realizovat akce a projekty, které jsou pro Námi oslovovanou skupinu klientů tolik potřebné a důležité. Velmi si této pomoci ceníme a děkujeme za ni prostřednictvím dobře a kvalitně odváděné práce.

 

Rok 2015 byl pro spolek Médea – z. s. Kameničky přelomový. Úspěšně prošel transformací podle Nového občanského zákoníku, ale vzhledem ke změnám ve vedení hlinecké radnice byl nucen změnit sídlo a přestěhovat se do Kameniček.

 

Byl ale také velmi bohatý na aktivity zaměřené zejména na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží a dětmi s poruchami chování. Byl úspěšný, co se týče nových aktivit v rámci práce s klienty v náhradní rodinné péči, pěstounskými rodinami a spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí na obcích s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Pokračovala spolupráce se zapsaným ústavem Květná zahrada z Květné u Poličky, jejíž zázemí několikrát posloužilo pro řízené aktivity v rámci Našeho spolku.

 

Rád bych také touto cestou poděkoval týmu dobrovolníků, bez kterých by nebylo možné připravit a následně uskutečnit plánované aktivity, víkendové pobyty a letní tábory.

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Hrabčuk

Předseda spolku Médea – z. s. Kameničky

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

   


Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz