Poskytované služby

 • Jsme zřizovateli Střediska volného času POHODA a POHODA COOL v Hlinsku

 • Letní výchovně rekreační tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež, děti s poruchami chování a dále pro děti v náhradní rodinné péči
 • Víkendové výchovně rekreační pobyty - projekt ROK NA STATKU
 • Odlehčovací a respitní pobyty pro děti v náhradní rodinné péči
 • Vzdělávání pěstounů v rámci náhradní rodinné péče
 • Vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol v rámci primární prevence sociálně patologických jevů
 • Akreditované vzdělávání pedagogů, výchovných poradců a metodiků prevence na školách
 • Pořádání adaptačních GO – kurzů pro žáky základních a středních škol
 • Jednodenní výchovně – bezpečnostní akce
 • Poradenská    činnost    v    rámci    prevence    kriminality,    sociálně patologických jevů, drog, domácího násilí, šikany a pohlavního zneužívání
 • Poradenská   činnost   při   řešení   výchovných,   sociálních   a   jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz