Mimoškolní zájmové útvary

 

Nabídka mimoškolních zájmovýchvolnočasových útvarů

 

pro školní rok 2015/2016

 

!! Zápis bude probíhat ve dnech 21. 9. - 30. 9. 2015!!

 

 

PONDĚLÍ:  Vařeníčko, pečeníčko          od 15:00 - 17:00 hod

Proč se nenaučit rodičům uvařit něcodobrého a přitom velmi jednoduchého. A zároveň si zamlsat i sami a pohostit své kamarády.

LEKTOR: Mgr.Kateřina Křížová        ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

ÚTERÝ:  Matematika II.                          od 15:00 - 16:30 hod

Bojujete s učivem matematiky 6 - 9 třídy? Pomůžeme Vám poprat se s matematikou a zvítězit nad ní ..

LEKTOR: Mgr.Kateřina Křížová        ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

ÚTERÝ: Český jazyk II.                            od 17:00 - 18:30 hod

Bojujete s učivem českého jazyka 6 - 9 třídy? Pomůžeme Vám poprat se češtinou a zvítězit nad ní ..

LEKTOR: Mgr. Kateřina Křížová        ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

STŘEDA: Hravě s muzikou                       od15:00 - 16:30 hod

aneb jak mít z hudby radost a pomocí tvořivých her se naučit i něco nového. Baví tě zpívat různé písničky s hudebním doprovodem (klávesy, kytara), hrát hudebně pohybové,muzikoterapeutické a relaxační hry, propojovat hudbu s pohybem a dramatizací...přijď mezi nás.

LEKTOR: Mgr. Hana Hubená             ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

STŘEDA: Světoběžec                              od 15:00 - 16:30 hod

Jako ptáci se rozletíme do blízkých i vzdálených končin naší země a všech kontinentů planety. Půjdeme po stopách
slavných cestovatelů všech dob - minulosti i přítomnosti ..

LEKTOR: Mgr. Kateřina Křížová        ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

ČTVRTEK: Tvořivá dílna                          od 16:00 - 17:30 hod

Budeme kouzlit a čarovat z různých materiálů a tím vyrobíme něco hezkého pro radost.

LEKTOR: Dita Cimburková DiS               ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

ČTVRTEK: Kyvadlo                                   od 16:00 - 17:30 hod

Historie není jen o letopočtech, pojmech, jménech a bitvách. Nevěříš? Pojď se přesvědčit, že i minulost může být zábavná, dobrodružná a tajuplná ...

LEKTOR: Mgr. Kateřina Křížová        ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

PÁTEK: Hýbeme se                                 od 16:00 - 17:30 hod

Kdo nerad lenoší a chce se zabavit všestranným pohybem, tak vzhůru za námi.... Užijeme si legraci a rozpohybujeme naše kostřičky .....

LEKTOR: Vojtěch Vašek                     ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

PÁTEK:  Matematika I.                           od 15:00 - 16:30 hod

Bojujete s učivem matematiky 1 - 5 třídy? Pomůžeme Vám poprat se s matematikou a zvítězit nad ní ..

LEKTOR: Lucie Zavřelová                  ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

PÁTEK: Český jazyk I.                              od 17:00 - 18:30 hod

Bojujete s učivem českého jazyka 1 - 5 třídy? Pomůžeme Vám poprat se češtinou a zvítězit nad ní ..

LEKTOR: Lucie Zavřelová                  ŠKOLNÉ: 400,-Kč/ pololetí

 

V průběhu roku
budeme pokračovat v našich pravidelných doplňkových aktivitách.

Jednou měsíčně pojedeme na statek do Květné u Poličky na víkendový pobyt, kde pro Vás budou připraveny aktivity zaměřené na
zvyky na venkově, spojené s agroturistikou přesně podle ročního období.

 

Každý poslední pátek v měsíci se můžete těšit na "Tajemnou noc" kde si budeme v příjemném prostředí číst zajímavé knížky. Popovídáme si a strávíme společně hezky prožitou noc v POHODĚ.

 

Dálepřipravujeme výlety pro rodiče s dětmi.

 

Veškeré informace budou průběžně k dispozici na vývěsce klubu a hlavně na FCB

 (naleznete je, když zadáte do vyhledávače "Školní klub POHODA").

 

V případě, že je žák ze sociálně znevýhodněného prostředí, lze požádat ředitele SVČ o prominutí školného za ZÚ na základě řádně vyplněné

"Žádosti o prominutí školného za ZÚ".

 

Podrobnější informace získáte u zástupkyně ředitele SVČ Kláry Hrabčukové na tel. čísle: 724 254 495.

 

 

Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz