MÉDEA – z. s.

Témata přednášek v rámci dvoudenních vzdělávacích pobytů pro osoby
pečující v rámci NRP pro rok 2016

 

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková – dětský psycholog

Co dělat, aby naše děti byly šťastné
 Co dělat, abychom si s dětmi vzájemně naslouchali
 Moc emocí
 Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru
 Efektivní komunikace
 Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích
 Krizová intervence
 Prevence syndromu vyhoření
 Stres a co s tím?

 

Mgr. Jiří Hrabčuk – lektor v rámci sociální prevence a patologických jevů

Romské děti v pěstounské péči
 Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči
 Z nevýhody výhoda – práce s dětmi s různými specifickými potřebami
 ADHD – víme co s tím

Novodobá migrační vlna a její vliv na potencionální pěstouny

 

Mgr. Ferdinand Raditsch – lektor, ředitel ZDVOP a DPC Květná Zahrada

Jak se nezbláznit z výchovy
Co to je problémové dítě

Kontakt

Médea - z. s. Budovatelů 1229
Hlinsko
539 01
předseda spolku
Mgr. Jiří hrabčuk
724 191 975
jiri.hrabcuk@seznam.cz